Pracownia radiologiczna

RTG

Pracownia diagnostyki radiologicznej

Nasza pracownia diagnostyki radiologicznej spełnia wymagane normy jakościowe zapewniając bezpieczeństwo pacjentów. Oferujemy zdjęcia cyfrowe w bardzo wysokiej rozdzielczości, co daje większą dokładność wykonywanych zdjęć, możliwość ich obróbki, a przede wszystkim znacznie zmniejsza dawkę promieniowania.

Dokładna i prawidłowa diagnostyka obrazowa to podstawa skutecznego leczenia stomatologicznego. Dzięki niej lekarz jest w stanie precyzyjnie ocenić stan zdrowia zębów pacjenta i wdrożyć odpowiednie i najmniej inwazyjne leczenie.

Wykonujemy rtg

 • Pantomograficzne
 • Pantomograficzne ze zredukowaną dawką promieniowania przewidzianą dla dzieci
 • Cefalometryczne
 • Przeglądowe zatok
 • Stawów skroniowo-żuchwowych
 • Nadgarstka
 • Poprzeczne zębów tylnych
 • Punktowe

Skierowanie na badanie

W celu wykonania badania RTG konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza prowadzącego.

Bez skierowania można wykonać jedynie RVG punktowe. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu aparatu do radiowizjografii, która pozwala obniżyć dawkę promieni RTG w zdjęciach wewnątrzustnych aż o 90 %. Dzięki temu operator może wykonać kilka zdjęć w czasie jednej wizyty pacjenta. Mimo większej ilości zdjęć, pacjent otrzyma mniejszą dawkę szkodliwego promieniowania niż podczas wykonania jednego tradycyjnego zdjęcia

Przeciwwskazania

 • Inne badania radiologiczne lub tomograia głowy oraz odcinka szyjnego
 • Radioterapia
 • Chemioterapia
 • Młody wiek
 • Ciąża (badania RTG zębów u kobiet ciężarnych wykonuje się jedynie w ekstremalnych sytuacjach, w których korzyść z ich przeprowadzenia jest większa niż ryzyko uszkodzenia płodu).

Czas Oczekiwania

Przed wykonaniem badania niezbędna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Każde badanie wydajemy od razu po jego wykonaniu na płycie CD, opisanej danymi pacjenta. Możliwe jest też odebranie wydruku lub przesłanie badania na wskazany adres mailowy.

Przygotowanie do badania

Do przeprowadzenia badania RTG (poza wewnątrzustnym) konieczne jest zdjęcie kolczyków, elementów metalowych z głowy, okularów, noszonych protez, aparatów słuchowych.

Nasz sprzęt

Nasza pracownia rentgenodiagnostyki wyposażona jest w cyfrowy pantomograf z dostawką cefalometryczną a także radiowizjografię  niemieckiej firmy Sirona.

W niedługim czasie wykonywać będziemy zdjęcia tomograficzne na najlepszym dostępnym na rynku tomografie cyfrowym firmy Carestream.

Potrzebujesz stomatologa lub ortodonty?

Umów się na wizytę dzisiaj!

Zapisz się na wizytę