Potwierdzanie wizyt

Umówione wizyty potwierdzamy wysyłając do pacjentów wiadomości tekstowe.